1. Các loại bán thành phẩm:

– Bán thành phẩm nội thất phòng ăn

– Bán thành phẩm nội thất phòng ngủ

– Khung gương

– Nội thất cửa

– Đầu và đuôi giường

– Mặt hộc kéo

– Thành hộc kéo

– Các loại bàn bán thành phẩm.

2. Các lựa chọn khác:

– Tấm dán cạnh

– Hàng trắng và đóng gói phẳng trong thùng

– Các khớp nối

3. Các loại nguyên liệu:

– Gỗ sồi trắng

– Gỗ sồi đỏ

– Gỗ óc chó

– Gỗ dẻ gai

– Gỗ thông

– Gỗ cao su

– Gỗ thích

– Gỗ tràm

– Gỗ bạch đàn

– Gỗ giá tỵ

4. Kiểu khách hàng:

– Các nhà sản xuất đồ gỗ